Begroting 2019

Overzicht reserves

Overzicht reserves

Staat van Reserves

Omschrijving

Saldo
31-12-2017

Saldo
31-12-2018

2019
Bij

2019
Af

Saldo
31-12-2019

Saldo
31-12-2020

Saldo
31-12-2021

Saldo
31-12-2022

Egalisatiereserve Prov.fonds en MRB

4.868

4.981

-

200

4.781

4.581

4.581

4.581

Saldireserve

20.950

12.373

215

3.925

8.663

8.663

8.663

8.663

Reserve Weerstandsvermogen

28.816

29.816

-

-

29.816

29.816

29.816

29.816

Algemene reserves

54.634

47.170

215

4.125

43.260

43.060

43.060

43.060

Reserve Kapitaallasten Uithoflijn

-

19.783

18.750

-

38.532

36.596

34.660

32.724

Reserve Beheer en Onderhoud (vaar)wegen

31.930

27.055

1.594

-

28.649

27.227

25.805

24.383

Reserve Frictiekosten Veranderopgave

455

455

-

-

455

455

455

455

Reserve Fonds ontwikkeling Prov. Utrecht

315

315

-

-

315

315

315

315

Reserve Ecoducten

11.108

11.108

-

-

11.108

11.108

11.108

11.108

Reserve Programma Landelijk gebied

80.608

74.917

-

15.433

59.484

51.247

40.552

28.672

Reserve Egalisatie Bodemsanering

8.654

5.075

-

363

4.712

3.652

3.652

3.652

Reserve Wonen - Binnensted. Ontwikkeling

10.235

8.075

-

3.427

4.648

1.201

1.201

1.201

Reserve Nog te verrichten activiteiten

210

-

-

-

-

-

-

-

Reserve Huisvesting

25.634

21.558

-

193

21.365

18.106

16.490

14.884

Reserve PUEV

311

177

-

-

177

177

177

177

Reserve IGP - RAP

8.380

10.959

2.579

-

13.538

16.317

19.096

21.875

Reserve Cofinancieringsfonds

16.020

16.142

622

-

16.764

16.764

16.764

16.764

Reserve Investeringsfonds Prov Erfgoed

7.706

3.706

-

600

3.106

3.106

3.106

3.106

Reserve Mobiliteitsprogramma

110.286

120.128

721

27.267

93.581

100.990

92.427

84.668

Reserve Masterplan Soesterberg

2.511

2.511

-

-

2.511

2.511

2.511

2.511

Reserve VERDER

75.994

81.888

-

21.900

59.988

41.488

41.488

41.488

Reserve Toeristische ontwikkeling

1.465

0

-

-

0

0

0

0

Reserve CHS

727

207

-

68

139

139

139

139

Reserve ICT

4.891

5.303

-

218

5.085

4.610

4.851

4.675

Reserve BDU inz. BRU

65.281

24.760

-

13.331

11.429

1.976

1.976

1.976

Reserve Nieuwe Hollandse Waterlinie

7.194

1.134

-

2.800

-1.666

-3.000

-3.000

-3.000

Reserve Expl.verschillen grondwaterbeh.

973

873

-

-

873

873

873

873

Reserve Gladheidsbestrijding

693

693

-

-

693

693

693

693

Reserve Projecten

16.731

19.020

-

4.926

14.094

10.114

8.176

6.238

Reserve Kosten Voorfinanciering

3.860

1.347

2.620

-

3.967

3.967

3.967

3.967

Bestemmingsreserves

492.172

457.188

26.886

90.526

393.547

350.632

327.482

303.544

Totaal Reserves

546.805

504.358

27.101

94.651

436.807

393.692

370.542

346.604