Begroting 2019

Staat van specifieke uitkeringen

Staat van specifieke uitkeringen

SPECIFIEKE UITKERINGEN

bedragen x € 1.000

Saldo

Saldo

Mutaties 2019

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Omschrijving

Prog

31-12-2017

31-12-2018

Bij

Af

31-12-2019

30-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

BOR

5

1.681

0

0

0

0

0

0

0

Brede doeluitkering verkeer en vervoer

5

69.807

0

0

0

0

0

0

0

BRU Bijdrage luchtkwaliteit

5

1.941

1.668

0

273

1.395

1.122

849

576

BRU Quick wins

5

705

0

0

0

0

0

0

0

Totaal

74.134

1.668

0

273

1.395

1.122

849

576