Begroting 2019

Overhead

1.1Overhead

Overhead

Voor de opzet van de overhead baseren wij ons op de definities van het BBV die op onderdelen kunnen afwijken. De overhead bestaat onder andere uit: ·Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch). Projectleiding (incl. BRU) valt hier buiten;·Financiën, Toezicht en Controle gericht op de eigen organisatie; ·P&O/HRM; ·Inkoop (incl. aanbestedingen en contractmanagement); ·Interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie; ·Juridische zaken; ·Bestuurszaken en bestuursondersteuningen; ·Informatievoorziening en automatisering (ICT); ·Facilitaire zaken en Huisvesting (incl. beveiliging); ·DIV; ·Managementondersteuning primair proces.

Lasten € 46.092
Baten € 7.144
Saldo € 38.948