Voorwoord

Belangrijkste ontwikkelingen in 2019

Voorwoord

Voorwoord

De provincie Utrecht is een aantrekkelijke plek om te wonen, te werken, te ontspannen en te ontmoeten: met een krachtige economie, in het centrum van Nederland, prettige woonlocaties, mooie natuurgebieden en bijzonder erfgoed. Deze aantrekkelijkheid leidt tot een forse groei van het aantal woningen, arbeidsplaatsen en de mobiliteit. Dat biedt veel kansen en tegelijkertijd een aantal uitdagingen. Hoe gaan we om met de (krappe) ruimte, de sociale effecten en snelle transities in denken en technologieën? En op welke vraagstukken kan de provincie daadwerkelijk het verschil maken? In het eerste deel van hoofdstuk 1 staan we uitvoerig stil bij de belangrijkste maatschappelijke opgaven.

Om opgaven succesvol aan te pakken hebben alle betrokken partijen in de regio elkaar hard nodig. Dit vraagt om een intensivering van de samenwerking, zowel tussen gemeenten, tussen rijk en regio als tussen overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners. Als organisatie willen we snel en flexibel kunnen inspelen op maatschappelijke ontwikkelingen. In ons werk zal een opgavegerichte aanpak steeds meer nadruk krijgen: integraal, sector overstijgend, verbindend en samenwerkend. Het tweede deel van hoofdstuk 1 schetst de ontwikkelingen in onze organisatie.

Met de begroting 2019 sluiten we een coalitieperiode van vier jaar af, maar kijken ook vooruit naar komende jaren. Wij denken dan bijvoorbeeld aan majeure opgaven als de systeemsprong mobiliteit en de (enorme) woningbouwopgave, de uitwerking van de provinciale Omgevingsvisie en de verankering daarvan in de Omgevingswet. Maar ook aan kansen zoals een klimaatbestendige leefomgeving, een vitaal platteland, een sterke regionale economie en de aanpak van ondermijning. Het is aan het nieuwe bestuur om verder concreet invulling te geven aan de opgaven in de provincie Utrecht voor de komende jaren.

Op 1 januari 2019 treedt de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden toe tot onze mooie provincie. Welkom! Het verbinden van de nieuwe gemeente met onze plannen en regels en waar nodig het ontvlechten van wettelijke samenwerkingsverbanden is in volle gang. Wij kijken uit naar een prettige en duurzame samenwerking.