Begroting 2019

7. Bestuur en middelen

1.17. Bestuur en middelen

Programmadoel

De provincie is een betrouwbare verbindende en transparante partner voor inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers en mede-overheden.

Beleidsdoelen

Lasten € 12.123
Baten € 320
Saldo € 11.803