Begroting 2019

6. Cultuur en erfgoed

Indicatoren

1.6Indicatoren

Naam indicator

Omschrijving

Streef-waarde

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Cultuur- en erfgoed-educatie

Percentage leerlingen primair onderwijs dat via programma’s van KC en LEU in aanraking komt met cultuur en erfgoed

75%

75%

75%

75%

75%

75%

75%

Festivals

Aantal door de provincie ondersteunde festivals

11

11

11

11

11

11

11

Restauratie-volume

Nr. 9 Basisset BBV

% Rijksmonumenten (exclusief oorspronkelijke functie woonhuis) weergegeven naar de  staat van het casco, categorie "matig" en "slecht"

10%

**

21%

20%

19%

18%

17%

Behouden, zichtbaar en beleefbaar
maken militair erfgoed

Aantal projecten behouden, zichtbaar en beleefbaar maken Nieuwe Hollandse Waterlinie (m.i.v. 2016 inclusief Stelling van Amsterdam)*

70

50

56

63

70

70

70

Publieksbereik erfgoed

Aantal projecten waarvoor subsidie wordt aangevraagd

7

20

7

7

7

7

7

* Cumulatief vanaf 2012.
** Deze indicator is in 2018 geïntroduceerd.