Begroting 2019

Overzicht van lasten en baten

3.2Overzicht van lasten en baten

Totaal overzicht Begroting 2019

Reserves

Omschrijving

Lasten

Baten

Saldo

Storting

Onttrek.

Saldo

Totaal

1. Ruimtelijke ontwikkeling

13.616

0

-13.616

2.579

3.727

1.148

-12.468

2. Landelijk gebied

54.325

3.631

-50.694

0

15.433

15.433

-35.261

3. Boden, water en milieu

20.196

4.025

-16.171

0

363

363

-15.808

4. Economie en energie

19.115

63

-19.052

622

488

-134

-19.186

5. Bereikbaarheid (excl. OV)

93.661

4.664

-88.997

2.315

34.874

32.559

-56.438

5. Bereikbaarheid Openbaar vervoer

171.020

116.593

-54.427

18.750

31.624

12.875

-41.552

6. Cultuur en erfgoed

21.065

1.527

-19.538

0

3.468

3.468

-16.070

7.Bestuur en middelen

12.123

320

-11.803

0

0

0

-11.803

Overhead

46.092

7.144

-38.948

0

411

411

-38.537

Subtotaal

451.213

137.967

-313.246

24.266

90.388

66.123

-247.123

Stelposten

2.855

0

-2.855

0

0

0

-2.855

Algemene middelen

200

248.888

248.688

2.835

4.125

1.290

249.978

Totaal begroting

454.268

386.855

-67.413

27.101

94.513

67.413

0

Mutatie reserves

27.101

94.513

67.413

Begroting incl. reserves

481.368

481.368

0