Begroting 2019

Overzicht voorzieningen

Overzicht voorzieningen

STAAT VAN VOORZIENINGEN

Saldo

Saldo

Mutaties 2019

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Omschrijving

Prog

31-12-2017

31-12-2018

Bij

Af

31-12-2019

30-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

Claim ontsluiting Vathorst

1

222

0

0

0

0

0

0

0

Hart van de Heuvelrug

2

7.900

7.900

0

0

7.900

7.900

7.900

7.900

Dekking financieel risico Grondbedrijf

2

2.262

2.262

0

0

2.262

2.262

2.262

2.262

Ontgrondingenwet

2

16

16

0

0

16

16

16

16

Nazorg Stortplaatsen

3

1.146

1.116

0

30

1.086

1.056

1.026

996

Nazorg stortplaats Maarsbergen

3

721

711

0

10

701

691

681

671

Groot onderhoud kantons

5

144

145

63

31

177

197

182

206

Recreatieschap

6

1.177

0

0

0

0

0

0

0

Pensioenen GS

7

9.186

9.299

257

487

9.069

8.839

8.609

8.379

Groot onderhoud Paushuize

7

45

58

44

53

49

51

68

70

Groot onderhoud Provinciehuis

OH

341

3.978

500

3.312

1.166

1.371

1.490

1.919

NAR regeling

OH

7.043

5.178

0

1.454

3.724

2.410

1.271

437

Totaal Voorzieningen

30.203

30.663

864

5.377

26.150

24.793

23.505

22.856