Begroting 2019

PROVINCIE UTRECHT

PROGRAMMABEGROTING 2019

Utrecht, 25 september 2018

Uitgaven € 451.213

Inkomsten € 137.967

Uitgaven

€ 13.616

Inkomsten

€ 0

Uitgaven

€ 54.325

Inkomsten

€ 3.631

Uitgaven

€ 20.196

Inkomsten

€ 4.025

Uitgaven

€ 19.115

Inkomsten

€ 63

Uitgaven

€ 93.661

Inkomsten

€ 4.664

Uitgaven

€ 171.020

Inkomsten

€ 116.593

Uitgaven

€ 21.065

Inkomsten

€ 1.527

Uitgaven

€ 12.123

Inkomsten

€ 320

Uitgaven

€ 46.092

Inkomsten

€ 7.144