Begroting 2019

Bedrijfsvoering

Wat willen we bereiken?

2.5.1Wat willen we bereiken?

We werken aan een compacte, efficiënte en dienstverlenende organisatie waarin het realiseren van onze inhoudelijke doelen centraal staat. Het primaire proces heeft een kwalitatief goede ondersteuning die de uitvoering versterkt. Onze toegevoegde waarde is nog niet optimaal, daar werken wij gezamenlijk naar toe.