Begroting 2019

Uiteenzetting financiële positie

Financieel meerjarenperspectief 2017 - 2022

Financieel meerjarenperspectief 2017 - 2022

Financieel Meerjarenperspectief

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Saldo Programma's

105.990

233.184

274.298

323.017

300.423

297.603

Overhead

32.331

41.059

38.948

42.110

39.356

40.683

Algemene dekkingsmiddelen

-221.547

-232.646

-248.688

-345.972

-355.670

-365.715

Stelposten

0

530

2.855

7.030

11.205

15.380

Saldo begroting bruto

-83.227

42.127

67.413

26.185

-4.686

-12.049

Mutaties in de reserves

74.107

-42.347

-67.413

-41.114

-21.212

-21.997

Tabel 6.1, Financieel meerjarenperspectief 2017 - 2022

Uitgangspunten voor de Begroting 2019 zijn de oorspronkelijke meerjarenraming uit de Begroting 2018, waarin Statenbesluiten, inclusief de Kadernota 2019-2022 en de meerjarige effecten uit de Najaarsrapportage 2018 zijn geëffectueerd.