Begroting 2019

Uiteenzetting financiële positie

Mutaties reserve Algemene middelen

Mutaties reserve Algemene middelen

91 Algemene middelen

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Saldireserve

133

-

215

-

-

-

Reserve Kosten voorfinanciering

1.174

1.658

2.620

-

-

-

Egalisatiereserve provinciefonds en MRB

1.886

677

-

-

-

-

Reserve Weerstandsvermogen

2.200

1.000

-

-

-

-

Egalisatiereserve provinciefonds en MRB

-

564

200

200

-

-

Saldireserve

5.204

8.577

3.925

-

-

-

Totaal Onttrekkingen aan reserves

5.204

9.141

4.125

200

0

0

Reserve Rentekosten
Vanuit treasury wordt een deel van de vergoeding OV gestort in deze reserve. Deze storting vindt plaats vanuit de algemene middelen, maar de reserve Rentekosten zelf valt niet onder de  Algemene reserve maar is een bestemmingsreserve.

Saldireserve
De Saldireserve wordt in 2019 gebruikt om de effecten van de Kadernota 2016 (storting € 0,215 mln.) en
het Coalitieakkoord (onttrekking € 3,4 mln.) te egaliseren. Daarnaast is in deze begroting een onttrekking opgenomen van € 494.000 zodat het begrotingssaldo 2019 op nul sluit.

Egalisatiereserve provinciefonds en MRB
Uit deze egalisatiereserve wordt € 200.000 onttrokken n.a.v. het advies van de tijdelijke Commissie Jansen  (zie ook Kadernota 2019-2022).