Begroting 2019

Provinciale belastingen en heffingen

Inleiding

2.8.1Inleiding

Een deel van onze inkomsten bestaat uit provinciale belastingen en lokale heffingen. Daarvan is de belangrijkste inkomstenbron de opcenten op de Motorrijtuigenbelasting: in 2019 is deze geraamd op € 122 mln.

Wij kennen daarnaast de volgende heffingen:

  • leges
  • ontgrondingenheffing
  • grondwaterheffing

Belastingen en heffingen

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Motorrijtuigenbelastingen

119.420

120.800

122.088

123.228

124.460

125.705

Leges

402

400

474

474

474

474

Ontgrondingenheffing

2

36

10

10

10

10

Grondwaterheffing

1.154

1.160

1.160

1.160

1.160

1.160

Totaal

120.978

122.396

123.732

124.872

126.104

127.349