Begroting 2019

Provinciale belastingen en heffingen

Kwijtscheldingsbeleid

Kwijtscheldingsbeleid

Ten aanzien van de provinciale heffingen is geen kwijtscheldingsbeleid ontwikkeld.