Begroting 2019

4. Economie en energie

1.14. Economie en energie

Programmadoel

Provincie Utrecht heeft een sterke economie, aantrekkelijke recreatieve voorzieningen en faciliteert een energietransitieprogramma.

Beleidsdoelen

Lasten € 19.115
Baten € 63
Saldo € 19.052