Begroting 2019

4. Economie en energie

Onderzoeken ontwikkelruimte geothermie en zonnevelden

4.11

Onderzoeken ontwikkelruimte geothermie en zonnevelden

Toelichting op beleidsdoel

We willen succesvolle ervaringen opdoen met zonnevelden met respect voor natuur, cultuur en landschap en als mogelijk op basis van dubbelgebruik. Gemeenten hebben zicht op de consequenties van hun energieambitie op vooral de ruimtelijke ordening.

Meerjarendoelen

Lasten € 100
Baten € 0
Saldo € 100