Begroting 2019

2. Landelijk gebied

1.12. Landelijk gebied

Programmadoel

Behouden en versterken van natuur en landschap (biodiversiteit), duurzame landbouw en een vitaal en (be)leefbaar landelijk gebied.

Beleidsdoelen

Lasten € 54.325
Baten € 3.631
Saldo € 50.694