Begroting 2019

2. Landelijk gebied

Wat gaat dat kosten?

1.2 Wat gaat dat kosten?

2. Landelijk gebied

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Personeelslasten

8.952

9.052

8.026

8.026

8.026

8.026

Materiële lasten

49.396

45.983

46.299

41.056

44.457

44.040

Lasten

58.348

55.035

54.325

49.082

52.483

52.066

Baten

7.463

7.243

3.631

3.795

1.471

1.019

Baten

7.463

7.243

3.631

3.795

1.471

1.019

Saldo van dit programma

50.884

47.792

50.694

45.287

51.012

51.047

Stortingen in reserves

110

-

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

7.377

5.830

15.433

8.237

10.695

11.880

Beslag op de algemene middelen

43.617

41.962

35.261

37.050

40.317

39.167