Begroting 2019

2. Landelijk gebied

Versterken verbinding natuur, maatschappij en economie

2.3

Versterken verbinding natuur, maatschappij en economie

Toelichting op beleidsdoel

Natuur heeft een intrinsieke waarde en het is daarom onze plicht om er goed voor te zorgen. Tegelijkertijd vinden we dat mensen van de natuur – en het omringende landschap – moeten kunnen genieten, vanwege tal van positieve neveneffecten, bijvoorbeeld op de gezondheid. Een robuust netwerk van natuur moet in staat zijn het recreatieve gebruik aan te kunnen. Ook vinden we het belangrijk dat recreanten zich mede verantwoordelijk voelen voor natuur.

Meerjarendoelen

Lasten € 2.484
Baten € 0
Saldo € 2.484