Begroting 2019

2. Landelijk gebied

Ontwikkelen robuust natuurnetwerk

2.1

Ontwikkelen robuust natuurnetwerk

Toelichting op beleidsdoel

In Utrecht komen natuurwaarden voor die nationaal en internationaal van groot belang zijn. Het is onze ambitie en verantwoordelijkheid deze natuurwaarden te beschermen en te versterken. Hiermee dragen we tevens zorg voor de Utrechtse biodiversiteit, waaronder onze aandachtssoorten. Om deze ambitie te realiseren is ruimte nodig, in de vorm van een robuust netwerk van aaneengeschakelde natuurgebieden. Voor dit robuuste netwerk zorgen wij. Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) vormt hiervoor de basis.

Meerjarendoelen

Lasten € 22.190
Baten € 3.560
Saldo € 18.630