Begroting 2019

1. Ruimtelijke ontwikkeling

Indicatoren

1.6Indicatoren

Naam indicator

Omschrijving

Streef-waarde

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Binnenstedelijke woningbouw

Percentage van de nieuwe toegevoegde woningen dat wordt gerealiseerd binnen stedelijk gebied (begrensd door de actuele rode contouren)

90%

nvt

90%

90%

90%

90%

90%

Aantal ingediende zienswijzen WRO
bij gemeenten

Aantal bestemmingsplannen, waarbij de provincie een zienswijze heeft ingediend als % van het totaal aantal bestemmingsplannen

5%

11%

5%

5%

5%

5%

5%

Woningbouw

Aantal gemeentelijke bouw- plannen dat met het instrumentarium uit het  Beleidskader Binnenstedelijke Ontwikkeling verder in de ontwikkeling is gebracht.

25

28

25

25

25

25

25