Begroting 2019

1. Ruimtelijke ontwikkeling

Wat gaat dat kosten?

1.2 Wat gaat dat kosten?

1. Ruimtelijke ontwikkeling

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Personeelslasten

4.235

4.694

5.818

5.818

5.818

5.201

Materiële lasten

4.606

7.698

7.798

7.179

2.735

2.422

Lasten

8.841

12.392

13.616

12.997

8.553

7.623

Baten

33

0

0

0

0

0

Baten

33

0

0

0

0

0

Saldo van dit programma

8.807

12.392

13.616

12.997

8.553

7.623

Stortingen in reserves

4.690

2.579

2.579

2.779

2.779

2.779

Onttrekkingen aan reserves

3.621

2.870

3.727

3.447

-

-

Beslag op de algemene middelen

9.876

12.101

12.468

12.329

11.332

10.402