Begroting 2019

1. Ruimtelijke ontwikkeling

Reserves Ruimtelijke ontwikkeling

Reserves Ruimtelijke ontwikkeling

Programma 1. Ruimtelijke ontwikkeling

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Reserve IGP/RAP

864

2.579

2.579

2.779

2.779

2.779

Reserve Wonen - Binnensted. Ontwikkeling

3.826

-

-

-

-

-

Reserve Projecten

3.584

500

300

-

-

-

Reserve NTVA

37

210

-

-

-

-

Reserve Wonen - Binnensted. Ontwikkeling

-

2.160

3.427

3.447

-

-

Totaal Onttrekkingen aan reserves

3.621

2.870

3.727

3.447

0

0