Begroting 2019

2. Landelijk gebied

Beschermen, verbeteren en bewaken kwaliteit natuur en landschap

2.2

Beschermen, verbeteren en bewaken kwaliteit van natuur en landschap

Toelichting op beleidsdoel

Om de Utrechtse natuurwaarden en de daarbij behorende biodiversiteit te behouden en te versterken en een duurzame staat van instandhouding van onze aandachtssoorten naderbij te brengen is het niet alleen voldoende om ruimte aan een robuust netwerk van natuurgebieden te bieden. Tegelijkertijd dienen we zorg te dragen voor het op orde brengen van de natuurkwaliteit in bestaande natuurgebieden en daarbuiten.

Meerjarendoelen

Lasten € 24.960
Baten € 71
Saldo € 24.889