Begroting 2019

2. Landelijk gebied

Versterken leefbaarheid landelijk gebied

2.5

Versterken leefbaarheid landelijk gebied

Toelichting op beleidsdoel

Wij stimuleren de leefbaarheid en regionale economie van het landelijk gebied inclusief die van de kleine kernen.

Meerjarendoelen

Lasten € 679
Baten € 0
Saldo € 679