Begroting 2019

4. Economie en energie

Vergroten innovatiekracht

4.3

Vergroten innovatiekracht

Toelichting op beleidsdoel

Door innovatieve bedrijvigheid te stimuleren willen we bereiken dat onze economie concurrerend blijft. We richten ons daarbij op het vinden van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen (Groen, Gezond, Slim). Hierdoor snijdt het mes aan 2 kanten. Daarnaast richten we ons op het brede MKB, die voor de uitdaging staan hun bedrijf toekomstbestendig te maken.

Meerjarendoelen

Lasten € 6.522
Baten € 27
Saldo € 6.495