Begroting 2019

4. Economie en energie

Stimuleren internationalisering

4.4

Stimuleren internationalisering

Toelichting op beleidsdoel

Investeringen van buitenlandse bedrijven dragen op meerdere manieren bij aan de welvaart in de regio. Wij willen daarom meer buitenlandse bedrijven aantrekken en deze, als ze er eenmaal gevestigd zijn, voor de regio behouden. Vanwege het internationale karakter van de activiteiten en voor een goede (internationale) zichtbaarheid voeren wij deze uit onder de naam Invest Utrecht.

Meerjarendoelen

Lasten € 1.099
Baten € 0
Saldo € 1.099