Begroting 2019

4. Economie en energie

Wat gaat dat kosten?

1.2 Wat gaat dat kosten?

4. Economie en energie

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Personeelslasten

1.694

1.803

2.349

2.349

2.349

2.349

Materiële lasten

7.809

13.193

16.766

8.289

5.924

5.812

Lasten

9.503

14.996

19.115

10.638

8.273

8.161

Baten

1.216

484

63

50

40

36

Baten

1.216

484

63

50

40

36

Saldo van dit programma

8.287

14.512

19.052

10.588

8.233

8.125

Stortingen in reserves

577

372

622

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

406

1.672

488

64

-

-

Beslag op de algemene middelen

8.458

13.212

19.186

10.524

8.233

8.125