Begroting 2019

4. Economie en energie

Stimuleren recreatieve voorzieningen

4.5

Stimuleren recreatieve voorzieningen

Toelichting op beleidsdoel

De kwaliteit en hoogwaardigheid van het Utrechtse vestigingsklimaat wordt mede bepaald door de aanwezigheid van voldoende en kwalitatief hoogwaardige recreatievoorzieningen. De ambitie van de provincie is het aanbod van de recreatievoorzieningen en routes kwalitatief goed te laten aansluiten op de voorkeuren van inwoners en bezoekers. Ook willen we dat de voorzieningen vindbaar, bereikbaar (= binnen 15 minuten fietsafstand vanaf woon- en verblijfsplek) en toegankelijk zijn voor inwoners en bezoekers. Het beleid voor recreatie is vastgelegd in de Visie Recreatie en Toerisme en nader uitgewerkt in de Agenda Recreatie en Toerisme 2016 – 2019.

Meerjarendoelen

Lasten € 4.380
Baten € 0
Saldo € 4.380