Begroting 2019

4. Economie en energie

Versterken financiering van energieprojecten

4.12

Versterken financiering energieprojecten

Toelichting op beleidsdoel

Voor energieprojecten met een rendabele business case mag de financiering (in de vorm van leningen) geen belemmering meer zijn. Hiervoor is het Energiefonds opgericht. VvE’s hebben behoefte aan langlopende (gebouw gebonden) financiering, waarin de bovengenoemde instrumenten niet voorzien. Instrumentarium hiervoor is in ontwikkeling.

Meerjarendoelen

Lasten € 400
Baten € 0
Saldo € 400