Begroting 2019

4. Economie en energie

Stimuleren (internationaal) toerisme

4.8

Stimuleren (internationaal) toerisme

Toelichting op beleidsdoel

Het internationaal toerisme groeit en de verwachting is dat die groei gaat doorzetten. We willen hiervan maximaal profiteren door de groei in goede banen te leiden.

Meerjarendoelen

Lasten € 1.991
Baten € 0
Saldo € 1.991