Begroting 2019

6. Cultuur en erfgoed

Wat gaat dat kosten?

1.2 Wat gaat dat kosten?

6. Cultuur en erfgoed

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Personeelslasten

2.199

2.314

2.548

2.548

2.548

2.548

Materiële lasten

12.505

20.339

18.517

14.683

11.349

11.349

Lasten

14.704

22.653

21.065

17.231

13.897

13.897

Baten

6.378

1.902

1.527

1.527

1.527

1.527

Baten

6.378

1.902

1.527

1.527

1.527

1.527

Saldo van dit programma

8.326

20.751

19.538

15.704

12.370

12.370

Stortingen in reserves

3.668

-

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

713

10.580

3.468

1.334

-

-

Beslag op de algemene middelen

11.281

10.171

16.070

14.370

12.370

12.370