Begroting 2019

6. Cultuur en erfgoed

Reserves Cultuur en erfgoed

Reserves Cultuur en erfgoed

Programma 6. Cultuur en erfgoed

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Reserve Investeringsfonds Provinciaal Er

3.660

-

-

-

-

-

Reserve CHS

8

-

-

-

-

-

Reserve Nieuwe Hollandse Waterlinie

457

6.060

2.800

1.334

-

-

Reserve Projecten

256

-

-

-

-

-

Reserve CHS

-

520

68

-

-

-

Reserve Investeringsfonds Provinciaal Er

-

4.000

600

-

-

-

Totaal Onttrekkingen aan reserves

713

10.580

3.468

1.334

0

0