Begroting 2019

6. Cultuur en erfgoed

Investeringen

1.3Investeringen

 
Binnen dit programma vinden geen investeringen plaats.