Begroting 2019

6. Cultuur en erfgoed

Versterken cultuur- en erfgoedsector (onderzoeken en ontwikkelen)

6.1

Versterken cultuur- en erfgoedsector (onderzoeken en ontwikkelen)

Toelichting op beleidsdoel

Voor de draagkracht en het draagvlak van cultuur- en erfgoedorganisaties is het van groot belang dat zij zich blijven ontwikkelen en middenin de samenleving staan. Wij stimuleren hen daartoe en werken ook aan vernieuwing van ons eigen beleidsinstrumentarium.

Meerjarendoelen

Lasten € 465
Baten € 0
Saldo € 465