Begroting 2019

6. Cultuur en erfgoed

Zakelijk verstevigen cultuur- en erfgoedinstellingen

6.1.2

Zakelijk verstevigen cultuur- en erfgoedinstellingen

Toelichting op meerjarendoel

Programma’s Advies op Maat en Business Model Canvas
We hebben voor de verzakelijking van organisaties twee programma’s, namelijk Advies op Maat en het Business Model Canvas traject. Beide programma’s hebben in 2019 hun laatste editie. Advies op Maat is een traject dat vrijwilligersorganisaties van advies voorziet op gebied van de governance, behoud van leden, maar ook andere verdienmodellen en doelgroepenbeleid. Business Model Canvas kort toelichten.

Partnerinstellingen
In 2019 gaat het laatste jaar van de cultuurnota in en evalueren de partnerinstellingen hun beleid. De partnerorganisaties zijn Landschap Erfgoed Utrecht, Monumentenwacht Utrecht, Bibliotheek Service Centrum, Kunst Centraal, Het Utrechts Landschap,  Stichting De Utrechtse Molens, MooiSticht (Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht), Restauratie Opleidingsprojecten, Kasteel Amerongen en Slot Zuylen. De partnerorganisaties met ondersteunende taken voor de cultuur- en erfgoedsector krijgen er met ingang van 2019 taken bij in verband met de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden.

BEOOGD RESULTAAT 2019

  • 10 culturele en/of erfgoed instellingen hebben de training ‘Business Model Canvas’ gevolgd.
  • Er zijn 5 begeleidingstrajecten voor Vrijwilligersorganisaties gestart (Advies op maat).
  • De partnerorganisaties scoren minstens een 7,5 voor klanttevredenheid.