Begroting 2019

6. Cultuur en erfgoed

Stimuleren publieksonderzoek en beleidsmonitoring

6.1.1

Stimuleren publieksonderzoek en beleidsmonitoring

Toelichting op meerjarendoel

Publieksonderzoek en monitoring
Het publieksonderzoek moet de instellingen, gemeenten en de provincie inzicht geven in het functioneren van de organisaties richting hun publiek. Wij hebben in 2018 een onderzoek afgerond naar de beste methodiek hiervoor. Op basis van dat advies voeren wij in 2019 pilots uit om organisaties bij dit traject intensief te monitoren.

BEOOGD RESULTAAT 2019

  • Er zijn pilots uitgevoerd waarin het functioneren van organisaties is gemonitord.
  • 5 organisaties zijn door de provincie actief begeleid bij hun monitoring van hun publiek.