Begroting 2019

6. Cultuur en erfgoed

Inzet van kunst en vormgeving in gebeidsontwikkeling

6.1.4

Inzet van kunst en vormgeving in gebiedsontwikkeling

Toelichting op meerjarendoel

We hebben in 2017 een start gemaakt met inzet van kunst en vormgeving in gebiedsontwikkeling en bij mobiliteitsopgaven met crossovers met andere beleidsterreinen. Bij gebiedsontwikkeling en mobiliteitsopgaven hebben we gekeken waar cultuur een toegevoegde waarde heeft in het versterken van de cultuurhistorische identiteit en de ontwikkeling van een gebied. We blijven inzetten op de prioritaire gebieden Amelisweerd-Rhijnauwen-Vechten en Park Vliegbasis Soesterberg, om daar een bijdrage te leveren aan de integrale gebiedsontwikkeling. Ook haken we aan bij overige ontwikkelingen zoals Ringpark, Nationaal Park Heuvelrug en Eiland van Schalkwijk. Met Mobiliteit met Allure richten we ons op de drie iconische wegen in de provincie: de Route Napoleon (N402), de Wegh der Weegen (N237) en de Via Regia (N225).

BEOOGD RESULTAAT 2019

  • De provincie heeft de meerwaarde van kunst en vormgeving in integrale processen zichtbaar gemaakt.
  • Er zijn (cumulatief vanaf 2016) vier gebiedsprojecten gestart, waarbij kunst en vormgeving zijn ingezet om het cultuurhistorische verhaal te vertellen.
  • Cultureel plan Park Vliegbasis Soesterberg is gereed.