Begroting 2019

7. Bestuur en middelen

Wat gaat dat kosten?

1.2 Wat gaat dat kosten?

7.Bestuur en middelen

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Personeelslasten

3.873

4.836

5.149

5.149

5.149

5.149

Materiële lasten

6.468

8.612

6.974

6.586

6.586

6.586

Lasten

10.341

13.448

12.123

11.735

11.735

11.735

Baten

1.565

333

320

320

320

320

Baten

1.565

333

320

320

320

320

Saldo van dit programma

8.776

13.115

11.803

11.415

11.415

11.415

Stortingen in reserves

-

-

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

659

-

-

-

-

-

Beslag op de algemene middelen

8.117

13.115

11.803

11.415

11.415

11.415