Begroting 2019

7. Bestuur en middelen

Versterken participatie in verbinding met stakeholders en vergroten strategisch vermogen

7.3

Versterken participatie in verbinding met stakeholders en vergroten strategisch vermogen

Toelichting op beleidsdoel

De provincie zoekt verbinding met de samenleving, haalt input actief op en gebruikt daarvoor innovatieve middelen.

Meerjarendoelen

Lasten € 2.278
Baten € 70
Saldo € 2.208