Begroting 2019

7. Bestuur en middelen

Bevorderen goed openbaar bestuur Commissaris van de Koning

7.2

Bevorderen goed openbaar bestuur (Commissaris van de Koning)

Toelichting op beleidsdoel

De commissaris van de Koning (cvdK) is belast met burgemeestersaangelegenheden, Openbare Orde en Veiligheid, boegbeeldfunctie, Koninklijke bezoeken en –onderscheidingen en houdt zich daarnaast bezig met de aanpak van georganiseerde ondermijnende criminaliteit en de uitbouw van het Bibob-beleid.

Meerjarendoelen

Lasten € 1.605
Baten € 216
Saldo € 1.389