Begroting 2019

7. Bestuur en middelen

Toezicht houden op partners en gemeenschappelijke regelingen

7.5

Toezicht houden op partners en gemeenschappelijke regelingen

Toelichting op beleidsdoel

Met interbestuurlijk toezicht (IBT) dragen we bij aan de kwaliteit van het openbaar bestuur in de provincie Utrecht.

Meerjarendoelen

Lasten € 925
Baten € 0
Saldo € 925