Begroting 2019

7. Bestuur en middelen

Inspelen op ontwikkelingen verticaal toezicht en horizontale controle

7.5.2

Inspelen op ontwikkelingen van verticaal toezicht en horizontale controle

Toelichting op meerjarendoel

Thema-onderzoeken en reality checks

Naast de reguliere beoordelingen en de interventies voor het onderdeel IBT omgevingsrecht ronden we een thema-onderzoek en reality checks af naar de brandveiligheid in zorginstellingen. Dit onderdeel voeren we zoveel mogelijk uit samen met andere provincies. Vanuit financieel toezicht besteden we extra aandacht aan de nieuwe Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden. Bij de start van deze gemeente, verwacht op 1 januari 2019, zal Vijfheerenlanden vanwege de herindeling (Arhi) en de daarmee samenhangende termijnoverschrijding indiening begroting nog het gehele jaar onder preventief toezicht blijven.

Ontwikkelagenda ‘Toezicht van de Toekomst’

Met andere provincies en IPO gaan we verder met het doorontwikkelen van het IBT aan de hand van de Ontwikkelagenda ‘toezicht van de toekomst’. De minister van BZK biedt deze agenda in de tweede helft van 2018 aan de Tweede Kamer aan. Met onze plannen voor meer transparantie van onze toezichtresultaten, de thema-onderzoeken en reality checks, intensivering van de samenwerking met andere provincies sluiten we goed aan bij deze ontwikkelagenda.

BEOOGD RESULTAAT 2019

  • De provincie heeft het thema-onderzoek en de reality check naar brandveiligheid in zorginstellingen uitgevoerd, zo mogelijk met andere provincies/overheden.
  • Op basis van de ontwikkelagenda ‘Toezicht van de Toekomst’ van BZK, IPO en VNG heeft de provincie de toezichttaak verder doorontwikkeld.