Begroting 2019

Overhead

Investeringen

1.3Investeringen

Investeringen

Categorie

Projectkrediet (bruto)

Bijdrage derden

Realisatie 2017

Begrote uitgaven  2018

Begrote uitgaven  2019

Meerjaren raming

Software

B

*

nvt

0

1.488

4.081

*

ICT

B

*

nvt

1.612

26

0

*

Archimedeslaan

B

*

nvt

143

2.072

175

*

* ivm vervangingsinvesteringen is niet van toepassing.

Type categorie

A: Reeds goedgekeurde investeringen

B: Nieuwe investeringen vanuit laatste Kadernota, worden nu bij de begroting geaccordeerd door PS.

C: Complexe en grote investeringen die nog separaat aan PS worden voorgelegd.