Begroting 2019

Overhead

Wat gaat dat kosten?

1.2 Wat gaat dat kosten?

Overhead

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Personeelslasten

18.675

19.244

20.376

20.376

20.376

20.376

Materiële lasten

20.916

29.616

25.716

25.770

24.690

26.017

Lasten

39.591

48.860

46.092

46.146

45.066

46.393

Baten

7.260

7.801

7.144

4.036

5.710

5.710

Baten

7.260

7.801

7.144

4.036

5.710

5.710

Saldo van dit programma

32.331

41.059

38.948

42.110

39.356

40.683

Stortingen in reserves

519

412

-

-

241

-

Onttrekkingen aan reserves

836

4.076

411

3.734

1.616

1.782

Beslag op de algemene middelen

32.014

37.395

38.537

38.376

37.981

38.901