Begroting 2019

5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

Wat gaat dat kosten?

1.2 Wat gaat dat kosten?

5. Bereikbaarheid (excl. OV)

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Personeelslasten

8.591

9.010

8.978

8.978

8.978

8.978

Materiële lasten

81.724

77.730

84.683

74.891

62.977

62.977

Lasten

90.315

86.740

93.661

83.869

71.955

71.955

Baten

29.332

7.817

4.664

1.358

1.358

1.358

Baten

29.332

7.817

4.664

1.358

1.358

1.358

Saldo van dit programma

60.983

78.923

88.997

82.511

70.597

70.597

Stortingen in reserves

81.607

43.906

2.315

8.602

8.500

8.500

Onttrekkingen aan reserves

2.060

54.969

34.874

36.300

29.891

29.063

Beslag op de algemene middelen

140.530

67.860

56.438

54.813

49.206

50.034