Begroting 2019

5b. Bereikbaarheid Openbaar Vervoer

Wat gaat dat kosten?

1.2 Wat gaat dat kosten?

5. Bereikbaarheid Openbaar vervoer

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Personeelslasten

4.555

6.834

7.182

7.182

7.182

6.167

Materiële lasten

114.666

168.030

163.838

150.410

147.571

146.031

Lasten

119.221

174.864

171.020

157.592

154.753

152.198

Baten

172.287

145.836

116.593

30.253

29.396

29.562

Baten

172.287

145.836

116.593

30.253

29.396

29.562

Saldo van dit programma

-53.066

29.028

54.427

127.339

125.357

122.636

Stortingen in reserves

-

-

18.750

13.270

11.406

11.385

Onttrekkingen aan reserves

-

-

31.624

11.389

1.936

1.936

Beslag op de algemene middelen

-53.066

29.028

41.552

129.220

134.827

132.085