Begroting 2019

3. Bodem, water en milieu

Reserves Bodem, water en milieu

Reserves Bodem, water en milieu

Programma 3. Bodem, water en milieu

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Reserve Egalisatie Bodemsanering

1.567

-

-

-

-

-

Reserve Expl.verschillen grondwaterbeh.

71

-

-

-

-

-

Reserve BenO Vaarwegen

460

-

-

-

-

-

Reserve Expl.verschillen grondwaterbeh.

-

100

-

-

-

-

Reserve Egalisatie Bodemsanering

1.170

3.579

363

1.060

-

-

Reserve PUEV

136

134

-

-

-

-

Reserve BenO Vaarwegen

212

-

-

-

-

-

Reserve Stimuleringsfonds

1.567

-

-

-

-

-

Reserve Projecten

-

-

-

-

-

-

Totaal Onttrekkingen aan reserves

3.086

3.813

363

1.060

0

0