Begroting 2019

3. Bodem, water en milieu

Wat gaat dat kosten?

1.2 Wat gaat dat kosten?

3. Boden, water en milieu

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Personeelslasten

3.396

3.799

3.716

3.306

3.306

3.306

Materiële lasten

14.810

20.477

16.480

17.901

10.856

11.759

Lasten

18.206

24.276

20.196

21.207

14.162

15.065

Baten

5.214

7.605

4.025

4.031

1.275

1.275

Baten

5.214

7.605

4.025

4.031

1.275

1.275

Saldo van dit programma

12.992

16.671

16.171

17.176

12.887

13.790

Stortingen in reserves

1.638

-

-

-

-

-

Onttrekkingen aan reserves

3.086

3.813

363

1.060

-

-

Beslag op de algemene middelen

11.544

12.858

15.808

16.116

12.887

13.790