Begroting 2019

5a. Bereikbaarheid (excl. OV)

Indicatoren

1.6Indicatoren

Naam indicator

Omschrijving

Streef-waarde

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Onderhoudstoestand van wegen (1)

Percentage wegen wat minimaal voldoet aan kwaliteitsniveau B

95%

93%

n.n.b.

95%

95%

95%

95%

Onderhoudstoestand van bruggen en viaducten (1)

Percentage kunstwerken wat voldoet aan minimaal conditieniveau 3

100%

100%***

100%

100%

100%

100%

100%

De tijdsduur dat wegen niet beschikbaar zijn door wegwerkzaamheden (2)

Percentage van de tijd en kilometers dat de wegen beschikbaar zijn voor verkeer

99%

99%

n.n.b.

99%

99%

99%

99%

Het oponthoud gedurende de dag (3)

De vertraging vermenigvuldigd met het aantal voertuigen

Dalende trend

1.085.250**

n.n.b.

afname

afname

afname

afname

Het oponthoud gedurende de spits (4)

De factor van de reistijd tijdens de spits in vergelijking met buiten de spits

≤ 2

n.n.b.

n.n.b.

≤ 2

≤ 2

≤ 2

≤ 2

De voorspelbaarheid van reistijden (5)

De hoeveelheid ritten waarbij de maximale extra reistijd niet hoger is dan 20% van de normale reistijd

≥ 95%

-

29%

≥ 95%

≥ 95%

≥ 95%

≥ 95%

De bereikbaarheid van belangrijke werklocaties met de auto (6)

De bereikbaarheid met economische kerngebieden als bestemming

≥ 50 km/u

-

49,8 km/u

≥ 50 km/u

≥ 50 km/u

≥ 50 km/u

≥ 50 km/u

Het aantal reismogelijkheden van en naar knooppunten (11)

Het aantal reismogelijkheden van en naar knooppunten

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Het gebruik van knooppunten (12)

De mate waarin vraag en aanbod van knooppuntvoorzieningen op elkaar aansluiten

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Fietsafstanden ten opzichte van de hemelsbrede afstand (13)

De reistijd tov de hemelsbrede afstand van en naar belangrijke school en werklocaties

≤ 1,20

-

1,26

≤ 1,20

≤ 1,20

≤ 1,20

≤ 1,20

De wachttijd bij verkeerslichten (14)

Op basis van de gemiddelde wachttijd

Snelfietsroutes: max. 30 sec. Hoofdfietsroutes: max. 60 sec. Overige fietsroutes: max. 120 sec.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

De kwaliteit van fietspaden (15)

Op basis van breedte, verharding en doorstroming

90% in 2028

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Het aandeel mensen dat op de fiets naar het werk gaat (16)

Aandeel woon-werkverplaatsingen dat met de fiets gemaakt wordt

53% in 2028

26%**

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

De bereikbaarheid van belangrijke werklocaties met de fiets (17)

De bereikbaarheid met economische kerngebieden als bestemming

≥ 15 km/u

-

11,6 km/u

≥ 15 km/u

≥ 15 km/u

≥ 15 km/u

≥ 15 km/u

Het aantal verkeersdoden (18)

Aantal in de provincie Utrecht door verkeersongevallen

Dalende trend

37**

n.n.b.

afname

afname

afname

afname

Het aantal ernstig verkeersgewonden (19)

Aantal in de provincie Utrecht door verkeersongevallen

Dalende trend

1269**

n.n.b.

afname

afname

afname

afname

De bereikbaarheid van belangrijke werklocaties voor vrachtverkeer (20)

De bereikbaarheid met economische kerngebieden als bestemming

≥ 50 km/u

-

50,1 km/u

≥ 50 km/u

≥ 50 km/u

≥ 50 km/u

≥ 50 km/u

Het aantal hectare watergebonden overslaglocaties (21)

De beschikbare capaciteit

Een toename

745,1 ha

n.n.b

toename

toename

toename

toename

De geluidsbelasting van woningen langs provinciale wegen (22)

Op basis van modelmatige berekeningen in dB(A)

100% voldoen aan de norm

n.n.b.

n.n.b.

100%

100%

100%

100%

De luchtkwaliteit (23)

Uitstoot van stikstofdioxide door verkeer

100% voldoet aan de norm van 40 µg/m3

100%**

n.n.b.

100%

100%

100%

100%

De luchtkwaliteit (23)

Uitstoot van fijnstof (PM10) door verkeer

100% voldoet aan de norm van 16 µg/m3

0%**

n.n.b.

100%

100%

100%

100%

De luchtkwaliteit (23)

Uitstoot van fijnstof (PM2,5) door verkeer

100% voldoet aan de norm van 10 µg/m3

0%**

n.n.b.

100%

100%

100%

100%

De CO2-uitstoot van verkeer en vervoer (24)

Uitstoot van CO2 in de provincie Utrecht

Dalende trend

3.166.183 ton**

n.n.b.

afname

afname

afname

afname

De benutting van verschillende modaliteiten per gebied (26)

De verhouding tussen de intensiteit en capaciteit van alle modaliteiten op (vaste) trajecten van/naar economische kerngebieden

De streefwaarden wordt bepaald op basis van de optimale intensiteit/capaciteit-verhouding per modaliteit

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

De verhouding tussen het gebruik in de spits en daarbuiten (27)

De verhouding tussen het gebruik in dal- en spitsuren van alle modaliteiten op (vaste) trajecten van/naar economische kerngebieden

De streefwaarde wordt bepaald op basis van het aantal reizigers in de spits versus het aantal reizigers tijdens de dalperiode

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

Het efficiënt gebruik van kruispunten (28)

Betere benutting kruispunten en aansluitingen

Het aantal verwerkte voertuigen op kruispunten en aansluitingen neemt toe bij een gelijkblijvende inrichting

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

* Omdat deze indicatoren in juli 2018 zijn vastgesteld door PS zijn er voor veel indicatoren nog geen waarden.
** Waarde is uit 2016
*** Waarde is uit 2015